Accions de sostenibilitat
Accions de sostenibilitat

Pula Golf Resort està compromesa al 100% amb la sostenibilitat des de la fundació. El Resort ha desenvolupat tota la seva activitat minimitzant l'impacte ecològic a l'entorn i prioritzant la regeneració. Seguint l'esperit pioner en matèria de sostenibilitat, Pula Golf Resort ha dissenyat un model Hotel Regeneratiu Competitiu (HRC) de la mà de La Buena Huella, empresa de capçalera al sector.El mètode de l'HRC es basa en la identificació dels impactes negatius i positius de l'activitat de Pula Golf Resort. Així, es potencien les fortaleses i es minimitzen les externalitats negatives. El resultat és un augment dels efectes positius de la mateixa activitat.L'HRC estructura les estratègies tenint en compte diversos factors. Els objectius de sostenibilitat no poden ser un fet puntual; han de ser una nova manera de treballar. Per tant, la planificació es fa conjuntament amb la societat civil, les universitats, l'empresa privada i l'administració pública. Únicament amb l'aliança de les prioritats de tothom, es pot crear un projecte de sostenibilitat coherent i durador.

Pula Golf Resort i La Buena Huella tenen una visió i un propòsit, plasmats al pla estratègic 2021/2022. L'objectiu és generar més recursos dels que es consumeixen, esdevenint el primer camp de golf regeneratiu del món. Les accions previstes en la planificació estratègica faran que Pula Golf retorni més recursos naturals dels que consumeix.


Pula Golf va més enllà, no se centra només a minimitzar-ne l'impacte mediambiental, sinó que ho millora activament, per això aquestes actuacions de sostenibilitat són capitals per a la cohesió social i natural de Son Servera. Totes les accions de sostenibilitat impulsades a Pula Golf Resort tenen l'Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible com a marc general. Generar més recursos que els que consumeixen és un objectiu ambiciós, per això s'han dotat d'un bon pla i de gran decisió per aconseguir-ho.


Blog